Web Analytics
Skip to content

The bitcoin code: Hur fungerar automatiserad trading?

Automatiserad trading har kommit att bli en populär sparstrategi i takt med att allt fler privatpersoner ser fördelarna med att ha ett automatiserat privat sparande i antingen aktier eller fonder. Det finns en del personer som uttalat sig om att 90 % ava alla transaktioner på börsen kommer att ske via automatiserade system.

På senare år har det även dykt upp flera varianter av automatiserad trading som hjälper småsparare att investera deras pengar automatiskt i olika typer av kryptovalutor. Dock är kryptovalutor en ny värld för många. Det lockar många omoraliska personer till att utnyttja människors okunskap för sin egen vinning. I följande artikel kommer vi att prata om vad automatiserad trading är och hur det fungerar.

 

Vad är automatiserad trading och hur fungerar det?

Automatiserad trading använder sig av algoritmer för att skapa köp- och säljorder på aktiemarknaden eller andra börser. Det bygger på ett datorprogram som kan anpassas till specifika handelsstrategier. Den lägger därmed order baserat på dessa strategier och förutbestämda riktlinjer som är programmerade inom algoritmerna.

Ett automatiserat handelssystem kan ta hänsyn till allt från teknisk analys till mycket avancerade matematiska och statistiska beräkningar. De automatiserade systemen kan oftast använda sig av grundläggande tekniska indikatorer för att bygga ut tydliga regeluppsättningar. Det vill säga när en tillgång bör köpas och säljas. Ett automatiserat handelssystem ser också till att anpassa sig utifrån investerarens preferenser genom att utföra köp och säljordrar som matchar dennes intressen.

Bitcoin Code Sverige

En aktör som erbjuder en programvara för automatiserad trading är Bitcoin Code Sverige. De erbjuder specifikt automatiserad trading för bitcoin. Det är fortfarande en relativt ny produkt på den svenska marknaden, men har hittills visat på bra resultat för investerare. För att komma igång behöver du endast ett startkapital på 250 amerikanska dollar, vilket är cirka 2 500 kr.

Fördelar och nackdelar med automatiserad trading

Automatiserad trading är en sparstrategi som passar de allra flesta. Det spelar ingen roll om du nybörjare eller professionell, det passar vem som helst eftersom den baserar sin strategi utifrån dina egna preferenser. Det kan dock vara bra att känna till både dess fördelar och nackdelar innan du börjar men tjänsten.

Nackdelar

Inte helt felfritt - I motsats till vad många först tror är automatiserad trading inte helt felfritt. Man kan komma att behöva kontrollera att t automatiseringen fungerar korrekt och att inga oväntade fel inträffar.

• Dessutom finns det ingen garanti för att vad som är historia upprepar sig. Hur algoritmer analyserar historisk data inför framtida investeringsbeslut och prognoser är ingen garanti för framtida vinst. Marknaden kan komma att reagera helt annorlunda i framtiden än hur den rört sig historiskt. Det kan leda till alltför optimistiska prognoser och därför stora förluster eller underprestationer.

Fördelar

Känslor - En av de största fördelarna med att använd sig av automatiserad trading är att funktionen inte tar känslomässiga beslut. Det finns inget som är så farligt som att ta investeringsbeslut baserat på känslor. Överoptimism kan bidra till att man tar för hög risk. Pessimism kan istället leda till att man aldrig tar ett investeringsbeslut, även om oddsen ligger på en sida.

Snabbhet - Automatiserad trading kan genomföra affärer snabbare än en vanlig människa. Den utnyttjar kortsiktiga marknadsrörelser med mer precision, vilket annars inte skulle vara möjligt att få exponering mot som vanlig trader.

Flexibilitet - Automatiserad trading kan enkelt skifta eller byta investeringsstrategier baserat på hur olika marknadsförhållanden ser ut.